B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M. s.r.o. je nástupcom firmy Jozef Mesík Bustrans,
na trhu pôsobíme od roku 1991.

Predmetom činnosti je požičovňa áut, tuzemská a zahraničná autobusová doprava.

Zabezpečujeme zmluvnú dopravu pre podniky, školy, cestovné kancelárie.

Linka do Bratislavy premáva
v pondelok a štvrtok 8:10 z Banskej Bystrice, 13:30 z Bratislavy
a v piatok/nedeľu expresný spoj 17:40/18:00 z Banskej Bystrice, 20:45 z Bratislavy.

Novinka: od 13.12.2015 zachádzame na letisko v Bratislave.

Linka z Banskej Bystrice do Prešova od 11.2.2016 nepremáva.

B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com