B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M. s.r.o. je nástupcom firmy Jozef Mesík Bustrans,
na trhu pôsobíme od roku 1991.

Predmetom činnosti je tuzemská a zahraničná autobusová doprava.

Zabezpečujeme zmluvnú dopravu pre podniky, školy, cestovné kancelárie.

Linka do Bratislavy premáva
v pondelok, štvrtok a v piatok 8:05 z Banskej Bystrice, 14:35 z Bratislavy
a v nedeľu expresný spoj 18:00 z Banskej Bystrice, 21:00 z Bratislavy.

Od 6. mája 2021 zastavuje nedeľný expresný spoj obojsmerne aj v Nitre a Žarnovici.

B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com